Talissim

GVIDO

Violina


Violina

GVIDO izvaja začetne in nadaljevalne izobraževalne programe za violino. Sestavljen je iz številnih različnih klasičnih skladbic različnih obdobij in skladateljev, ljudskih pesmic slovenskega prostora, po želji tudi popevk različnih zvrsti.

Violina

Violino (včasih tudi gosli) poznamo že dobrih 450 let. Spada med najmanjše godalne instrumente, ki so danes v uporabi. Tako njena oblika kot ime (pomanjševalnica), izhaja iz renesančega instrumenta, imenovanega viola oz. viola da braccio. Ima štiri strune, ki jih štejemo in označujemo po višini tonske uglasitve navzdol (e2, a1, d1, g).
-
Violina je sestavljena iz glave, vratu in trupa. Na violino igramo z lokom ali v načinu pizzicato, kjer po strunah brenkamo.
Lok je posebna palica, na katero je nameščena konjska žima, ki jo vlečemo po strunah (žimo je treba najprej namazati s kolofonijo in napeti z vijakom). Deli loka so palica iz enega kosa brazilskega lesa pernambuka ali iz plastike, žabica (spodnji del), gumb (na katerem je nameščen vijak, s katerim napenjamo žimo) in konica, špica (zgornji del).
-
V simfoničnem orkestru igrajo glavno vlogo godala, kamor poleg violine kot najmanjše članice družine sodijo še viole, čela in kontrabasi.
-
Ljudje, ki znajo izdelovati godala, se imenujejo goslarji. Najpomembnejši izdelovalci violin so bili družina Amati, Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri del Gesu’, med slovenskimi izdelovalci pa so najpomembenjši: Blaž Demšar, Vilim Demšar, Pavel Skaza, Jože Kantušer, Ivan Milič, Maksimiljan Skalar, Jože Šobar…
-
OPIS PROGRAMOV: A, B in C:
-
PROGRAM: A – glasbila, za OTROKE (javno-izobraževalni in izpitni program)
Se izvaja po javno veljavnem glasbeno-izobraževalnem programu, ki ga določa Ministrstvo za šolstvo. Cilj programa je priprava na izpitno snov, opravljanje izpita na javni glasbeni šoli ter s tem uradno priznan letnik. Izpit se opravlja samoplačniško, znesek pa je odvisen od posamezne glasbene šole.
Program zahteva tudi obvezno obiskovanje programa Nauk o glasbi za otroke.
-
PROGRAM: B – glasbila, za OTROKE (prilagojen nadstandardni program)
Se izvaja po programu, ki je lahko postopoma prilagojen tudi željam učenca. Program je strokoven, izdelan na teoretični osnovi, a ni podrejen izpitnim standardom oz. obremenjen s časovnimi okvirji.
Obiskovanje programa Nauk o glasbi za otroke je priporočljivo, ni pa obvezno.
-
PROGRAM: C – glasbila, za ODRASLE (prilagojen nadstandardni program)
Se izvaja po programu, ki ni podrejen izpitnim standardom. Poudarek je na uporabnosti. Program je strokoven, izdelan na teoretični osnovi, ki pa ga je na željo učenca mogoče prilagoditi na različne glasbene zvrsti: klasika, pop-klasika, pop-rock, jazz, ‘evergreen’, balade, narodno-zabavna glasba…
Obiskovanje programa Nauk o glasbi za odrasle je priporočljivo, ni pa obvezno.

Mentorji:
Lokacije:

Nasveti za nakup

Pred nakupom violine se obvezno posvetujte s strokovnjakom, saj se nemalokrat zgodi, da se pod bliščem ugodne cene v veleblagovnicah skriva neprimeren izdelek, ki ga je potrebno zamenjati!

Podrobni nasveti za nakup

Učenci:

 • si oblikujejo osebnost,
 • razvijajo pozitiven odnos do glasbe in umetnosti,
 • doživljajo in spoznavajo glasbeno umetnost,
 • uporabljajo glasbo kot sredstvo komunikacije,
 • spodbujajo zanimanje za glasbo,
 • si omogočajo aktivno ukvarjanje z glasbo,
 • razvijajo glasbene sposobnosti (posluh, glasbeni spomin, ipd.),
 • razvijajo motorične spretnosti in koordinacije ter veščine igranja na violini,
 • razvijajo vztrajnost, samonadzor, odgovornost in delovne navade,
 • berejo notni zapis z razumevanjem in samostojno uporabo ter prenašajo to znanje v glasbene dejavnosti,
 • razvijajo sposobnosti igranja na violino brez notnega zapisa,
 • se usposabljajo za samostojno pripravo in izvajanje glasbenih del,
 • razvijajo sposobnosti kriti;nega vrednotenja glasbe,
 • spoznavajo violino in violinsko literaturo.

Nižja stopnja (4 – 6 letno izobraževanje):

 • spoznavanje violine, zgodovino in razvoj, funkcionalnost, lastnosti, ravnanje in negovanje z njo in negovanje loka,
 • nadzor in sproščenost mišic ter fleksibilnost telesa med igranjem,
 • spoznavanje in postopno obvladovanje osnov tehnike igranja v prvi legi,
 • zaporedja gibov in medsebojna usklajenost gibanja obeh rok,
 • vibrato,
 • fraziranje
 • preizkušanje tonskih višin, uvajanje v natančno intoniranje,
 • osnovni lokovi načini: detaše, martele in legato,
 • igranje na pamet,
 • uglaševanje violine,
 • igranje z lista (a vista),
 • igranje v različnih legah,
 • sistem čistega intoniranja,
 • legato, martele, spiccato, staccato,
 • igranje dvojemk in akordov, trilčkov in okraskov ter flagoletov,

Višnja stopnja (2 – 4 letno izobraževanje):

 • tehnične spretnosti, izvajalske veščine in muzikalna tenkočutnost,
 • lokovi načini: satuille, richochet, leteči staccato,
 • visoke lege, menjavanje leg v hitrejših tempih,
 • pasaže, razloženi akordi, kromatika, pizzicatto z levo roko,
 • jasna artikulacija leve roke v legatu,
 • vibriranje z različnimi vrstami vibrata,
 • fraziranje, dinamika, agogika,
 • različna stilna obdobja,