Talissim

GVIDO

Klavir


Klavir

GVIDO izvaja začetni in nadaljevalni izobraževalni program za klavir in električni klavir ter ga po želji prilagodi posamezniku in ni nujno sestavljen iz klasičnih skladbic, ampak se sčasoma uvedejo posamezne skladbe drugih zvrsti (pop, rock, jazz…) različnih domačih in tujih avtorjev ter izvajalcev.

Klavir

Klavir je inštrument, ki je globoko vpet v evropsko kulturno zgodovino in je eden nosilcev razvoja glasbe. Evropska zgodovina, umetnost in kultura so področja, ki opisujejo in definirajo naše bistvo ter vrednote; in glasba s klavirsko vred je pomemben del tega sistema. Pouk klavirja je torej mnogo več kot razvoj veščine – neposredno vpliva na razvoj mlade umetnosti in ji pomaga najti mesto v prostoru in času.
-
OPIS PROGRAMOV: A, B in C:
-
PROGRAM: A – glasbila, za OTROKE (javno-izobraževalni in izpitni program)
Se izvaja po javno veljavnem glasbeno-izobraževalnem programu, ki ga določa Ministrstvo za šolstvo. Cilj programa je priprava na izpitno snov, opravljanje izpita na javni glasbeni šoli ter s tem uradno priznan letnik. Izpit se opravlja samoplačniško, znesek pa je odvisen od posamezne glasbene šole.
Program zahteva tudi obvezno obiskovanje programa Nauk o glasbi za otroke.
-
PROGRAM: B – glasbila, za OTROKE (prilagojen nadstandardni program)
Se izvaja po programu, ki je lahko postopoma prilagojen tudi željam učenca. Program je strokoven, izdelan na teoretični osnovi, a ni podrejen izpitnim standardom oz. obremenjen s časovnimi okvirji.
Obiskovanje programa Nauk o glasbi za otroke je priporočljivo, ni pa obvezno.
-
PROGRAM: C – glasbila, za ODRASLE (prilagojen nadstandardni program)
Se izvaja po programu, ki ni podrejen izpitnim standardom. Poudarek je na uporabnosti. Program je strokoven, izdelan na teoretični osnovi, ki pa ga je na željo učenca mogoče prilagoditi na različne glasbene zvrsti: klasika, pop-klasika, pop-rock, jazz, ‘evergreen’, balade, narodno-zabavna glasba…
Obiskovanje programa Nauk o glasbi za odrasle je priporočljivo, ni pa obvezno.

Mentorji:
Lokacije:

Nasveti za nakup

Pred nakupom klavirja se obvezno posvetujete s strokovnjakom, saj se nemalokrat zgodi, da se pod bliščem ugodne cene v veleblagovnicah skriva neprimeren izdelek, ki ga je potrebno zamenjati!

Podrobni nasveti za nakup

Učenci:

 • dobijo interes za spoznavanje klavirja in igranja nanj,
 • razvijajo izvajalske spretnosti, koordinacijo gibanja,
 • osvetljujejo pomen klavirja in literature v toku zgodovine,
 • razvijajo analitično obvladovanje notnega teksta v kompozicijskem, oblikovnem in stilnem smislu,
 • se učijo dihanja z glasbo in doživljanja ritma,
 • razvijajo doslednost pri delu in delovne navade,
 • razvijajo sposobnosti in koncentracijo pri javnem nastopanju,
 • razvijajo kritično presojo obravnavane literature glede ravni umetniške kvalitete,
 • gradijo svojo osebnost ob odkrivanju glasbenih vrednot,
 • se seznanijo z različnimi možnostmi skupnega muziciranja,
 • si oblikujejo odnos do glasbe in s tem do splošne glasbene kulture.

Nižja stopnja (4 – 6 letno izobraževanje):

 • spoznavanje klavirja in njegovih lastnosti,
 • postavitev prstov in oblikovanje tona,
 • spoznavanje notnega sistema in strukturnih zakonitosti,
 • uvajanje preprostih lestvic in enostavnih akordov,
 • razvijanje glasbenega spomina,
 • igranje enoglasnih skladbic,
 • spoznavanje domačih in tujih skladb ter pesmi,
 • nadgradnja lestvic in akordov,
 • igranje zahtevnejših skladb,
 • nadgradnja glasbene teorije.

Višja stopnja (2 – 4 letno izobraževanje):

 • razvijanje vseh tehničnih prvin,
 • igranje zahtevnih skladb,
 • spoznavanje osnov improvizacije,
 • lastno komponiranje,
 • spoznavanje možnosti uporabe računalnika,
 • spoznavanje različnih glasbenih stilov.