Talissim

GVIDO

Pogosta vprašanja


Odgovori na vaša najpogostejša vprašanja

Če odgovori ne ustrezajo vašemu zanimanju, nas pokličite na številko 031/34 36 30 ali pišite: info@gvido.si

Kakšna je primerna starost otroka za začetek učenja?

Nekateri otroci že zelo zgodaj kažejo zanimanje za glasbo, tudi pri treh ali štirih letih, zato je priporočljivo, da se jim že takrat omogoči razvoj glasbenih sposobnosti. Uradno se v javno glasbeno šolo otroka vpisuje s šestim oz. sedmim letom (glasbena pripravnica), v Glasbeno šolo GVIDO pa tudi prej, vsekakor pa lahko kadarkoli kasneje.

Mislim, da nimam talenta za glasbo. Ali naj se vseeno začnem ukvarjati z njo?

Glasba ni privilegij, je pravica. Talent sicer zelo pomaga, a ni prvi pogoj za končni uspeh. S pravim odnosom in veseljem do glasbe, resnim delom in disciplino (redno vadbo) se dokazano razvijata tudi glasbeni posluh ter občutek za ritem.
Dokler se ne začnete ukvarjati z glasbo, ne morete prepoznati vseh svojih sposobnosti.

Imamo otroka s posebnimi potrebami, ki obožuje glasbo. Kako naj mu pomagamo?

Čeprav je izraz s posebnimi potrebami rahlo sporen (potrebe vseh so posebne – kaj pa je v današnjem svetu pravzaprav sploh še normalno?), je lahko hkrati tudi unikatna lastnost, ki posamezniku pomaga – morda bo ravno zaradi tega prej razumel glasbo, igral glasbilo z večjim veseljem, saj glasba ne izbira talentov in vsakemu od nas vrača v enaki meri, kot smo ji sami pripravljeni dati.

Vsem staršem, ki nas pogosto (kar malo boječe) sprašujejo, ali lahko vpišejo svojega, malo drugačnega otroka k nam, sporočamo, da smo takih sodelovanj še posebej veseli! Že od nastanka Glasbene šole GVIDO vsako leto vpišemo nekaj učencev, ki zahtevajo nekaj več pozornosti. Lahko rečemo, da to celo vzpodbujamo in želimo biti prijazni ter odprti do vseh, ne glede na posebne potrebe.

Avtizem, Asperger, epilepsija, hiperaktivnost, gibalna oviranost, itd., tudi slepota…, niso in ne smejo biti ovira za ukvarjanje s glasbo ter vpis v Glasbeno šolo GVIDO.

Žal pa povsod nimamo primernega dostopa za gibalno ovirane osebe. Za dodatna vprašanja v zvezi s tem se lahko kadarkoli obrnete na nas:
- 031 34 36 30
- info@gvido.si

Kakšno glasbilo je primerno zame oz. za mojega otroka in kje naj ga nabavim?

Za začetek so primerna tudi cenovno dostopnejša glasbila za začetnike. Pri nakupu glasbila je zelo priporočljivo, da se najprej posvetujete s strokovnjakom, saj se nemalokrat zgodi, da se pod bliščem ugodne cene v veleblagovnicah z mešanim blagom skriva neprimeren izdelek, ki ga je kasneje potrebno zamenjati!
V sodelovanju z BAM Guitar Center, Glasbila, Hartman, Glasbeni center Čurin, Music Max in AudioPro vam primerno svetujemo, zato nas pokličite še pred nakupom, da se pogovorimo o primernem glasbilu!

Ali ima smisel, da se kot odrasla oseba sploh zanimam za glasbo oz. igranje na inštrument ali petje?

Seveda! Skozi leta poučevanja smo izobrazili veliko odraslih učencev, ki so se začeli učiti kasneje, tudi po aktivnem službovanju. Glasbena kariera je sicer težje dosegljiva, a ker se odrasle osebe ponavadi odločajo iz veselja do ustvarjanja, je uspeh pogosto presenetljivo dober! Prav tako se za dodatno izobraževanje odloči veliko glasbenih samoukov, kar jim omogoči t.i. glasbeno pismenost oz. sposobnost branja in igranja iz notnega zapisa.

Koliko stane ura pri vas?

Naš plačilni sistem ni postavljen na urne postavke (glede na število ur mesec), ampak na letni načrt ur ter celoletno šolnino, ki se obročno odplačuje vsak mesec posebej ali se ob upoštevanju popusta lahko poravna tudi v treh obrokih (trimesečja). Pogodba vas ne veže k obiskovanju izobraževanja skozi vse leto, ampak se po želji lahko zaključi tudi predčasno (zadnja ura v mesecu!), ko se prekinejo tudi vse obveznosti obeh strani. Za našo ponudbo se obrnite na:
- 031 34 36 30
- info@gvido.si
- ali kliknite TUKAJ.

So vaši mentorji primerno izobraženi za poučevanje?

Vsi naši mentorji so izobraženi in imajo končano najmanj srednjo glasbeno šolo ali so študenti glasbeno-izobraževalnih ustanov pri nas in v tujini. Zaradi dodatnega obiskovanja različnih glasbenih seminarjev in delavnic so usposobljeni tudi za različne glasbene stile in zvrsti (pop, rock, jazz, soul…). Pomembno pri izbiri naših mentorjev je, da so pozitivne osebnosti, odprti za različne glasbene stile, s sposobnostjo podajanja snovi in prilagajanjem posameznim učencem ter tudi upoštevanja njihovih želja.

Kolikokrat na teden poteka izobraževanje in kako?

Izobraževanje praviloma poteka enkrat tedensko, dolžina ure je od 30 (za predšolske otroke) do 45 minut. Lahko poteka tudi pogostejše, vsekakor pa ne redkeje (na vsakih 14 dni ni priporočljivo). Ure so individualne z občasnimi izjemami – nove snovi in priprave na nastop včasih potekajo v skupini. Teorija poteka skupaj s poukom inštrumenta, razen če učenec obiskuje ločen pouk Nauka o glasbi. Začetek pouka sestavljajo osnove, kasneje pa se lahko vključijo tudi skladbe po želji učenca.

Ali moram imeti svoje glasbilo?

Za končni uspeh si je treba čimprej priskrbeti glasbilo, saj učenci veliko večino dela opravijo pravzaprav doma, sami, z redno vadbo. Za pomoč pri nakupu nas pokličite, da skupaj najdemo primerno glasbilo. Za učence klavirja ni obvezen klavir oz. pianino in lahko na začetku vadijo na bolj dostopnem, električnem klavirju. Naše učilnice so opremljene s klavirjem in el. klaviaturo (synthesizer).

Kaj bom znal/a zaigrati po enem letu?

Že med novoletnimi počitnicami boste zaigrali “Jingle Bells”, po enem letu pa boste ob dovolj redni vadbi spoznali že vse note v obeh ključih (violinski in basovski) ter notne vrednosti do osminke ali šestnajstinke. Po enem letu lahko torej zaigrate večglasne pesmice z obema rokama.
Sicer pa je glasba nenehno učenje ter vadba, ki se nikoli ne konča. Stopnja, do katere bi želeli osvojiti znanje, pa je odvisna od vašega cilja, vadbe ter motivacije.

Imate tudi kakšne nastope za svoje učence?

Vsako leto organiziramo polletni (januar ali februar) in zaključni (maj ali junij) koncert za vse učence. Predvsem pa so se zelo dobro prijeli koncerti naših solo pevk in pevcev, ki jih organiziramo na javnem kraju (Ljubljana: Dvorni bar, Opera bar, Kavarna Nebotičnik / Celje: Branibor Club / Slovenj Gradec: Kulturni dom / Jesenice: Bar TeaTer) in z ‘live’ ritem sekcijo. Kaj je lepšega za nastopajočega, kot petje v živo z bandom!
Kako so naši nastopi prijetni, si lahko ogledate v fotogaleriji.

Glasbena šola GVIDO je v krajih, kjer ima svoje enote, zelo dobro poznana ter vpeta tudi v lokalne družabne dogodke in evente, na katerih se lahko učenci predstavijo ter na ta način nabirajo izkušnjo javnega nastopanja in pridobijo na prepoznavnosti.

Ali lahko GVIDO izda uradno spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu oz. tekočem letniku?

GVIDO je zasebna glasbena šola in na koncu tekočega šolskega leta izda uradno interno potrdilo ob upoštevanju vsaj dveh pogojev:

  • minimalno število opravljenih ur v tekočem šolskem letu (15);
  • poravnane vse finančne in druge medsebojne obveznosti;

Na željo, ki jo mora učenec obvezno izraziti že takoj na začetku izobraževanja (september ali oktober), pa je lahko izobraževanje prilagojeno programu, ki vodi do opravljanja izpita in s tem pridobitve uradnega zaključnega spričevala.
Pri tem je potrebno opozoriti na vsaj dva dejstva:

  • izpit se opravlja na eni izmed javnih glasbenih šol in je zato plačljiv;
  • zunanji učenci so na teh izpitih obravnavani bolj podrobno in zaradi tega lahko slabše ocenjeni, čeprav seveda ni nujno, da končna ocena tudi izraža realno stanje kvalitete;

Izkušnje zadnjih let pa kažejo, da naši učenci opravljajo zaključne izpite z odliko, kar potrjuje kvalitetno delo naših učiteljev.

Zdi se mi, da niste ravno poceni, v primerjavi z javnimi glasbenimi šolami?

V Sloveniji deluje mreža več kot 50 javnih glasbenih šol, v katerih šolanje subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Starši oz. učenci tako plačujejo mesečne pristojbine, ki stanejo med 30,00 in 45,00 € / mesec oz. okrog 25,00 € za glasbeno pripravnico za najmlajše. Dodatno je potrebno plačati še vpisnino (cca. 20,00 €), marsikje pa poleg tega še sprejemne preizkuse.

GVIDO kot tudi vse ostale zasebne glasbene šole oz. glasbena društva, zavodi…, pa svoj obstoj in delovanje omogočamo izključno z šolninami.

Priporočljiva je primerjava šolnin z ostalimi zasebnimi glasbenimi inštitucijami v Sloveniji. Ob tem pa se je potrebno pozanimati o naslednjem:

  • so ure pri posameznih zasebnih šolah INDIVIDUALNE ali SKUPINSKE?
  • je v ponudbi tudi učenje na domu in pod kakšnimi pogoji?
  • kolikšen je strošek vpisnine, prijavnine?
  • kakšna je usposobljenost mentorjev?
  • kolikšna je prilagodljivost in kakšne so storitve?

Obstaja tudi možnost privat ur, ki jih izvajajo študentje glasbenih šol in akademij, a se je pri tem potrebno zavedati določene stopnje tveganja. Seveda pa sploh ni nujno, da je to vedno slaba izkušnja.

Jasno je, da ima vsaka oblika izobraževanja svoje prednosti in pomankljivosti. Ob tehtnem premisleku obeh pa je vsaka odločitev, ki prinaša pozitivne rezultate in učinke, prava!