Talissim

GVIDO

Kontakt


Vpis

Vpis se opravlja vsako leto in sicer v drugi polovici avgusta tekočega leta oz. do začetka šolskega leta (september).

Vpis se lahko opravi tudi kadarkoli kasneje, tudi med šolskim letom. Pri tem je treba upoštevati, da je dodelitev optimalnega tedenskega termina za pouk nekoliko težji in se pričakuje prilagajanje s strani učenca oz. udeleženca.

Obvezno izberite vsaj enega.

Obvezno izberite vsaj eno.


Obvestilo

GVIDO - Glasbeno vzgojno-izobraževalno društvo se zavezuje, da bo pridobljene podatke uporabljalo izključno za potrebe vpisa in obveščanja o svojih glasbenih dejavnostih in storitvah.

Podatke iz prijavnice bomo varovali v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.